arveregler.dk

Hvem er dine arvinger ifølge den danske arvelov? Hvad kan du bestemme i et testamente?

Reglerne er forskellige, alt efter om man er ægtefæller, ugifte samlevende eller enlig.

Ægtefæller uden børn

I arver automatisk alt efter hinanden.

Med et testamente kan I testere op til 3/4 til andre end ægtefællen.

Ægtefæller med børn

Arven vil blive fordelt således

  • 50 % vil tilfalde den længstlevende ægtefælle
  • 50 % vil falde jeres børn

Den længstlevende kan i stedet vælge at sidde i uskiftet bo, og dermed udskyde at udrede arv til børnene.  

Når den længstlevende af jer går bort, vil hele arven tilfalde jeres børn.

Med et testamente kan I testere op til 3/4 som I ønsker. Mange vælger at testere mest muligt til den overlevende ægtefælle. Den resterende 1/4 udgør tvangsarven, og skal derfor fordeles som ovenfor med 1/8 til ægtefællen og 1/8 til børnene.

____________________________________

Samlevende uden børn

I arver intet efter hinanden. Arven vil falde jeres forældre i første række, jeres søskende i anden række og jeres niecer/nevøer i tredje række.

Med et testamente kan I (næsten) arve hinanden, som var I ægtefæller. I kan læse mere om et udvidet samlevertestamente her.

Samlevende med børn

I arver intet efter hinanden. Børnene vil arve alt, og arven skal udredes med det samme.

Med et testamente kan I (næsten) arve hinanden, som var I ægtefæller. I kan læse mere om et udvidet samlevertestamente her.

____________________________________

Enlig uden børn

Arven vil tilfalde dine forældre. Såfremt dine forældre ikke overlever dig, vil arven tilfalde dine søskende eller deres børn. Har du ingen søskende, vil arven tilfalde dine forældres søskende.

Du kan læse mere om arveklasserne her.

Med et testamente kan du selv bestemme, hvem der skal arve dig. Ingen af dine arvinger er berettiget til tvangsarv, og du kan derfor frit testere over hele boet.

Enlig med børn

Arven vil tilfalde dine børn. Såfremt dine børn ikke overlever dig, vil arven tilfalde dine børnebørn.

Med et testamente kan du testere op til 3/4 af arven til andre end dine børn. Du kan også ændre fordelingen mellem dem, hvis de ikke skal arve lige meget eller indsætte dine børnebørn som medarvinger.